Stanowisko Rady Miasta w sprawie edukacji

fot. nadesłane
Na dzisiejszej sesji (3 września) Rada Miasta Białystok przyjęła stanowisko w sprawie planowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmian w ustawie Prawo oświatowe. Za głosowało 15 radnych Koalicji Obywatelskiej i niezrzeszonych, przeciw było 12 z klubu Prawa i Sprawiedliwości.
REKLAMA
Stanowisko Rady Miasta Białystok z dnia 3 września 2021 r. w sprawie planowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmian w ustawie Prawo oświatowe:

Rada Miasta Białystok stanowczo sprzeciwia się planowanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmianom w systemie oświaty ograniczającym autonomię dyrektorów, nauczycieli, rad rodziców, uczniów oraz wspólnot lokalnych w działalności edukacyjnej i wychowawczej placówek oświatowych. W demokratycznej Polsce udało się wypracować dobrze funkcjonujący i sprawdzony model edukacji. Proponowane rozwiązania spowodują zniszczenie tego modelu oraz naruszenie wolności i swobód obywatelskich. To próba odebrania społeczności lokalnej i szkolnej – nauczycielom, rodzicom wpływu na to, jak ma funkcjonować polska szkoła oraz oddania wszystkich decyzji urzędnikowi – kuratorowi oświaty.

Zmiany wprowadzane nowelizacją ustawy Prawo oświatowe zwiększają uprawnienia przysługujące organom nadzoru pedagogicznego i  mają na celu podporządkowanie kuratorom oświaty procesu wyboru dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Zwiększają również wpływ kuratorów na procedurę odwołania dyrektora, a nawet wprowadzają karę więzienia dla tych, którzy „przekroczą uprawnienia” lub „nie dopełnią obowiązku” w opiece nad małoletnim. Jest to kolejny krok w kierunku centralizacji systemu oświatowego i zamach na samorządowe szkoły, których prowadzenie jest zadaniem własnym gmin i powiatów. Samorządy zostaną pozbawione wpływu na funkcjonowanie szkół i placówek, przy zachowaniu jednoczesnej odpowiedzialności – w tym finansowej – za ich prowadzenie.


Rząd PiS planuje również istotne zmiany w zakresie możliwości prowadzenia zajęć przez stowarzyszenia i inne organizacje. Niezależnie od woli dyrekcji szkoły i rodziców, to kurator będzie miał decydujący głos w sprawie dopuszczenia danej organizacji do prowadzenia zajęć dodatkowych na terenie placówki. Te rozwiązania są szkodliwe dla polskiej edukacji. Szkoła powinna być instytucją autonomiczną i demokratyczną, a nie instytucją upartyjnioną.

Rada Miasta Białystok apeluje o wycofanie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe, który narusza równowagę pomiędzy organami prowadzącymi szkoły, a organami nadzoru pedagogicznego i ogranicza wpływ rodziców na wychowanie i edukację dzieci.

PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
podlaskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Białymstoku

kiedy
2021-11-27 17:30
miejsce
Opera i Filharmonia Podlaska - ul....
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-27 20:30
miejsce
Opera i Filharmonia Podlaska - ul....
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-29 18:00
miejsce
Opera i Filharmonia Podlaska - ul....
wstęp biletowany
kiedy
2021-12-02 19:30
miejsce
Opera i Filharmonia Podlaska - ul....
wstęp biletowany