Białystok - informacje


292.600
mieszkańców Białegostoka
137.245
mężczyzn
155.355
kobiet

44.332
w wieku przedprodukcyjnym

181.431
w wieku produkcyjnym

66.837
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

1.185
zawarto małżeństw

2.693
urodzeń

2.948
zgonów

-255
przyrost naturalny
miasto Białystok
dochody

2.330.167.296
wydatki

2.316.639.232
struktura wydatków Białegostoka

8.020
0,000%
Leśnictwo

6.062
0,000%
Rolnictwo i łowiectwo

245.969.984
10,618%
Transport i łączność

133.694.112
5,771%
Administracja publiczna

462.487
0,020%
Turystyka

86.142.608
3,718%
Gospodarka mieszkaniowa

18.864.150
0,814%
Działalność usługowa

56.365
0,002%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

102.438
0,004%
Obrona narodowa

65.641.504
2,833%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

791.027
0,034%
Wymiar sprawiedliwości

38.906.748
1,679%
Obsługa długu publicznego

2.970.098
0,128%
Różne rozliczenia

914.897.472
39,492%
Oświata i wychowanie

19.610.144
0,846%
Ochrona zdrowia

158.078.144
6,824%
Pomoc społeczna

35.086.500
1,515%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

58.795.620
2,538%
Edukacyjna opieka wychowawcza

177.077.376
7,644%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

48.878.812
2,110%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

35.591.056
1,536%
Kultura fizyczna i sport

268.442.496
11,588%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-04-16 10:46
REKLAMA
pogoda Białystok
4.7°C
wschód słońca: 05:20
zachód słońca: 19:33
Koronawirus
podlaskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Białymstoku

kiedy
2024-04-18 10:00
miejsce
Aula Kongresowa WANS, Białystok,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-18 12:00
miejsce
Aula Kongresowa WANS, Białystok,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-18 17:00
miejsce
Aula Kongresowa WANS, Białystok,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-18 18:00
miejsce
Nie Teatr, Białystok, ul....
wstęp biletowany