Białystok - informacje


296.958
mieszkańców Białegostoka
139.293
mężczyzn
157.665
kobiet

45.472
w wieku przedprodukcyjnym

185.001
w wieku produkcyjnym

66.485
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

1.075
zawarto małżeństw

3.204
urodzeń

3.113
zgonów

91
przyrost naturalny
miasto Białystok
dochody

2.240.105.216
wydatki

2.274.312.960
struktura wydatków Białegostoka

57.400
0,003%
Leśnictwo

4.441
0,000%
Rolnictwo i łowiectwo

338.848.896
14,899%
Transport i łączność

126.976.584
5,583%
Administracja publiczna

490.065
0,022%
Turystyka

78.586.376
3,455%
Gospodarka mieszkaniowa

12.332.525
0,542%
Działalność usługowa

1.775.243
0,078%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

229.628
0,010%
Obrona narodowa

40.888.668
1,798%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

791.699
0,035%
Wymiar sprawiedliwości

12.955.481
0,570%
Obsługa długu publicznego

663.934
0,029%
Różne rozliczenia

790.236.288
34,746%
Oświata i wychowanie

14.621.331
0,643%
Ochrona zdrowia

120.183.056
5,284%
Pomoc społeczna

14.630.094
0,643%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

63.520.976
2,793%
Edukacyjna opieka wychowawcza

102.925.368
4,526%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

46.410.984
2,041%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

34.484.008
1,516%
Kultura fizyczna i sport

452.848.704
19,911%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-02-07 15:47
REKLAMA
pogoda Białystok
0.8°C
wschód słońca: 07:00
zachód słońca: 16:22
Koronawirus
podlaskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Białymstoku

kiedy
2023-02-10 19:00
miejsce
NieTeatr, Białystok, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-11 19:00
miejsce
NieTeatr, Białystok, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-11 19:00
miejsce
NieTeatr, Białystok, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-12 17:30
miejsce
NieTeatr, Białystok, ul....
wstęp biletowany