12 sierpień 2020

Niewiele czasu zostało na złożenie wniosku o dodatek solidarnościowy

fot. nadesłane
Sierpień to ostatni miesiąc, w którym osoby uprawnione mogą złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy. W województwie podlaskim z tej formy pomocy skorzystało już ponad 5,2 tys. osób. Kwota wypłaconej w regionie pomocy wynosi niemal 7 mln. zł.
Koronawirus
podlaskie
1686
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Dodatek solidarnościowy to realna pomoc dla osób, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony uległa rozwiązaniu.              
Dodatek, który wynosi 1400 zł można otrzymać maksymalnie przez 3 miesiące (w czerwcu, lipcu i sierpniu) jednak nie wcześniej niż za miesiąc, w którym został złożony wniosek.

- To specjalne świadczenie trafiło już do niemal 181,6 tys. uprawnionych osób w Polsce. W województwie podlaskim oddziały ZUS w Białymstoku wypłaciły ponad 5,2 tys. świadczeń na kwotę niemal 7 mln. zł. Osoby uprawnione do dodatku solidarnościowego, które z różnych względów nie złożyły jeszcze wniosku, mają na to czas tylko do końca sierpnia. Jeśli nie złożą wniosku w tym terminie, to pieniędzy za sierpień już nie dostaną

– informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny ZUS województwa podlaskiego.

- Wniosek o dodatek solidarnościowy, o symbolu EDS można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem portalu Platforma Usług Elektronicznych ZUS. Tam też dostępna będzie informacja o przyznaniu bądź odmowie prawa do tej formy pomocy


– dodaje rzeczniczka.

Jednym z warunków otrzymania dodatku jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres, co najmniej 60 dni w 2020 roku, a także braku innego tytułu do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego w ZUS czy KRUS.  Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy jest się zarejestrowanym w urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium bądź zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członek rodziny.

Świadczenie przysługuje również osobom już zarejestrowanym w urzędzie pracy, jednak jego wypłata oznacza zawieszenie zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
podlaskie
1686
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Białymstoku

kiedy
2020-11-24 19:00
miejsce
Opera i Filharmonia Podlaska - ul....
wstęp biletowany
kiedy
2020-11-26 19:00
miejsce
Opera i Filharmonia Podlaska - ul....
wstęp biletowany
kiedy
2020-11-26 19:30
miejsce
Opera i Filharmonia Podlaska - ul....
wstęp biletowany
kiedy
2020-11-27 20:00
miejsce
Białostocki Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany