22 czerwiec 2022

Rada Muzeum Pamięci Sybiru

fot. nadesłane
We wtorek, 21 czerwca, zebrała się powołana przez Prezydenta Miasta Białegostoku Rada Muzeum Pamięci Sybiru. Podczas pierwszego posiedzenia na przewodniczącego rady członkowie wybrali historyka, profesora Albina Głowackiego. Wiceprzewodniczącym został Przemysław Tuchliński, zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku.
REKLAMA
7 marca 2022 r. zgodnie z ustawą o muzeach oraz statutem Muzeum Pamięci Sybiru prezydent powołał 9-osobową Radę Muzeum. Dziś, 21 czerwca, podczas pierwszego posiedzenia członkowie Rady, spośród własnego grona, wybrali władze. Przewodniczącym został prof. Albin Głowacki, historyk specjalizujący się w badaniach losów Polaków na ziemiach wschodnich II RP pod okupacją sowiecką i deportowanych w głąb ZSRS.

Zadaniem Rady Muzeum Pamięci Sybiru jest nadzór nad realizacją określonych dla muzeum celów. Na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, Rada ocenia działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności. Kadencja Rady trwa 4 lata.

Skład Rady Muzeum Pamięci Sybiru:
  • dr hab. Albin Głowacki – przewodniczący
  • Przemysław Tuchliński – wiceprzewodniczący
  • Kordian Borejko
  • dr Arunas Bubnys
  • Wasyl Haniewicz
  • dr hab. Nikołaj Iwanow
  • Pietro Rogacień
  • dr hab. Jan Snopko, prof. UwB
  • dr Waldemar Franciszek Wilczewski

Muzeum Pamięci Sybiru to jedyne muzeum w kraju opowiadające historię polskiej obecności na Sybirze od XVI wieku, carskich zsyłek Polaków w głąb Rosji oraz represji i zbrodni sowieckich, w tym deportacji na Syberię i do Kazachstanu. Otwarta w ubiegłym roku placówka, znana i doceniana jest już nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

Eliza Bilewicz-Roszkowska
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Białystok
18.8°C
wschód słońca: 04:05
zachód słońca: 20:57
Koronawirus
podlaskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Białymstoku

kiedy
2022-09-23 20:00
miejsce
NieTeatr, Białystok, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2022-09-24 20:00
miejsce
NieTeatr, Białystok, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-01 20:00
miejsce
Opera i Filharmonia Podlaska - ul....
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-02 18:00
miejsce
NieTeatr, Białystok, ul....
wstęp biletowany