Rocznica Sierpnia 80

fot. nadesłane
W 41. rocznicę porozumień zawartych przez komunistów ze strajkującymi robotnikami – w imieniu prezydenta Białegostoku pod pomnikiem Solidarności oraz pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki złożone zostały kwiaty.
REKLAMA
W 41. rocznicę porozumień zawartych przez komunistów ze strajkującymi robotnikami – w imieniu prezydenta Białegostoku pod pomnikiem Solidarności oraz pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki złożone zostały kwiaty.

31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku zawarte zostało porozumienie pomiędzy władzą komunistyczną a robotnikami. W imieniu strajkujących podpisał je Lech Wałęsa. Dzień wcześniej podobne porozumienia podpisał w Szczecinie Mieczysław Jurczyk. Nieco później władze parafowały także ugody ze strajkującymi komitetami śląskich kopalni.

Wydarzenia te pozwoliły na zarejestrowanie NSZZ „Solidarność” i zapoczątkowały krótkotrwały okres liberalizacji, zwany karnawałem „Solidarności”, przerwany wprowadzeniem stanu wojennego w grudniu następnego roku.

We wtorek, 31 sierpnia, w rocznicę tych wydarzeń, pod pomnikiem Solidarności przy kościele pw. św. Kazimierza Królewicza oraz pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki kwiaty w imieniu prezydenta miasta złożył jego zastępca Rafał Rudnicki.

Anna Kowalska
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
podlaskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Białymstoku

kiedy
2021-11-27 17:30
miejsce
Opera i Filharmonia Podlaska - ul....
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-27 20:30
miejsce
Opera i Filharmonia Podlaska - ul....
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-29 18:00
miejsce
Opera i Filharmonia Podlaska - ul....
wstęp biletowany
kiedy
2021-12-02 19:30
miejsce
Opera i Filharmonia Podlaska - ul....
wstęp biletowany